• Muktinath Tour
    Kathmandu, Pokhara, Jomsom, Nyalam
  • KAILASH MANSAROVAR YATRA HELICOPTER TRIP
    Kathmandu, Nepalgunj, Simikot, Taklakot, Dirapuk, Kailash parikrama, Zuthulpuk, Hilsa, Simikot